مقصد شما کجاست ؟
انتخاب تاریخ رفت
انتخاب تاریخ برگشت

فیلتر نتایج جستجو

مشخصات

جستجو
سالن پذیرایی آپارتمان شماره 18

آپارتمان شماره ۱۸(کد U6)

باکو

۴ اتاق

۴ تخت

۱۰ مهمان

۵۰۰ متر تا مترو

۲ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
سالن پذیرایی آپارتمان شمار 17

آپارتمان شمار ۱۷(کد U5)

باکو

۲ اتاق

۳ تخت

۴ مهمان

۶۵۰ متر تا مترو

۴.۲ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۲۳۷,۵۰۰تومان
آشپزخانه آپارتمان شماره 16

آپارتمان شماره ۱۶ (کد U4)

باکو

۳ اتاق

۳ تخت

۶ مهمان

۲.۷ کیلومتر تا مترو

۳.۵ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۴۳۵,۵۰۰تومان
اتاق خواب آپارتمان شماره 15

آپارتمان شماره ۱۵ (U3)

باکو

۳ اتاق

۳ تخت

۶ مهمان

۱.۲ کیلومتر تا مترو

۱.۴ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۴۱۹,۰۰۰تومان
آشپزخانه آپارتمان شماره 14

آپارتمان شماره ۱۴ (کد U2)

باکو

۳ اتاق

۳ تخت

۶ مهمان

۹۵۰ متر تا مترو

۲.۵ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۴۸۵,۰۰۰تومان
اتاق خواب آپارتمان شماره 13

آپارتمان شماره ۱۳(کد U1)

باکو

۲ اتاق

۳ تخت

۴ مهمان

۷۵۰ متر تا مترو

۲.۹ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۲۳۷,۵۰۰تومان
سالن پذیرایی آپارتمان شماره 12

آپارتمان شماره ۱۲(کد H12)

باکو

۲ اتاق

۲ تخت

۴ مهمان

۵۵۰ متر تا مترو

۲ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
سالن پذیرایی آپارتمان شماره 11

آپارتمان شماره ۱۱(کد H11)

باکو

۲ اتاق

۲ تخت

۴ مهمان

۵۵۰ متر تا مترو

۲.۱ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۱,۳۲۰,۰۰۰تومان
سالن پذیرایی آپاتمان شماره 10

آپارتمان شماره ۱۰ (کد H10)

باکو

۴ اتاق

۶ تخت

۱۲ مهمان

۵۵۰ متر تا مترو

۲.۱ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۳,۴۶۵,۰۰۰تومان
آپارتمان شماره 9

آپارتمان شماره ۹ (کد H9)

باکو

اتاق

۳ تخت

۶ مهمان

۵۵۰ متر تا مترو

۲.۱ کیلومتر تامرکزشهر

شروع قیمت برای ۱ شب

۲,۱۴۵,۰۰۰تومان

عضویت در خبرنامه

دریافت اخبار و کدهای تخفیف ویژه